Štampa

Politika mladi i zdravlje u Federaciji BiH

Politika mladi i zdravlje u Federaciji BiH

Politika mladi i zdravlje

Populaciju mladih treba posmatrati kao vrlo osjetljiv segment društva, samim tim što se u ovom životnom dobu prolazi kroz unutrašnju tranziciju iz djetinjstva u adolescentno i zrelo doba u kojem se snažno mijenjaju obrasci ponašanja. U ovom osjetljivom periodu života mladi se prilagođavaju novim potrebama unutrašnjeg i vanjskog okruženja i tada se pod različitim uticajima formiraju stavovi prema zdravlju i rizičnom ponašanju, što je osnova za stanje zdravlja u starijim godinama. Sve ovo čini da zaštita zdravlja mladih ljudi u svim njegovim aspektima – fizičko, mentalno i socijalno – predstavlja snažnu obavezu i odgovornost svih segmenata društva.

Problemi zdravlja mladih se rješavaju multidisciplinarn i multisektorijalno na svim nivoima – od državnog, entitetskom, kantonalnom i lokalnom, ali se najveća neposredna korist postiže rješavanjem problema u lokalnoj zajednici, delegiranjem odgovornosti, autoruteta i resursa. Formulisanje strategije temelji se na sa prepoznatim principima: na općim principima i vrijednostima dogovorenim tokom Ljubljanske konferencije europske regije SZO iz 1996. potpisanim od strane svih zemalja članica, uključujući Bosnu i Hercegovinu (BiH).

Dostizanje boljeg zdravlja za mlade moguće je kroz aktivnu participaciju svih aktera u društvu u svrhu promjene uslova koji značajno utiču na odnos zdravlje/bolest. Budući zdravstveni potencijali mladih će zavisiti od pro-aktivnosti svih učesnika reforme i od podjele odgovornosti za dostizanje ciljeva.

Politika mladi i zdravlje u Federaciji BiH

Prezentacija:  Politika mladi i zdravlje (1,19 MB)