Kontakti

Prikaz #
Ime Pozicija Telefon Faks Organizacijska jedinica
Amra Karić Tehnički sekretar + 387 33 226 635 + 387 33 226 637 KABINET MINISTRA
Marina Bera Pomoćnik ministra za organizaciju i razvoj zdravstvenog sustava + 387 33 203 454 + 387 33 226 637 SEKTOR ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ ZDRAVSTVENOG SUSTAVA
Snježana Bodnaruk Sekretar Ministarstva + 387 33 220 929 + 387 33 226 637
Goran Čerkez Pomoćnik ministra za za javno zdravlje + 387 33 219 205 + 387 33 226 637 SEKTOR ZA JAVNO ZDRAVLJE
Sanja Čustović Pomoćnik ministra za farmaciju i kemikalije + 387 33 203 780 + 387 33 226 637 SEKTOR ZA FARMACIJU I KEMIKALIJE
Anamarija Magazinović Pomoćnik ministra za financije i opće poslove +387 33 442 042 +387 226 637 SLUŽBA ZA FINANCIJE I OPĆE POSLOVE

Gdje se nalazimo?