Štampa

PONOVNI JAVNI OGLAS ZA UPRAŽNJENU POZICIJU U NADZORNOM VIJEĆU SKB MOSTAR

25.06.2022. godine

Federalno ministarstvo zdravstva objavljuje Ponovni Javni oglas za upražnjenu poziciju u Nadzornom vijeću Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

PONOVNI JAVNI OGLAS ZA UPRAŽNJENU POZICIJU U NADZORNOM VIJEĆU SVEUČILIŠNE KLINIČKE BOLNICE MOSTAR (PREUZMI)

Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama "Večernji list" i "Dnevni avaz", dana 24.06.2022. godine, te u Službenim novinama Federacije BiH, Oglasni dio, broj 50/22.