Štampa

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I NOMINIRANJE PREDSTAVNIKA FEDERACIJE BIH U UPRAVNOM VIJEĆU UKC TUZLA

25.06.2022. godine

Federalno ministarstvo zdravstva objavljuje Javni oglas za izbor i nominiranje predstavnika Federacije BiH u Upravnom vijeću Univerzitetsko-kliničkog centra Tuzla

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I NOMINIRANJE PREDSTAVNIKA FEDERACIJE BIH U UPRAVNOM VIJEĆU UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA TUZLA (PREUZMI)

Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama "Večernji list", dana 24.06.2022. godine i "Dnevni avaz", dana 25.06.2022. godine.
Također, Javni oglas je objavljen dana 24.06.2022. godine u Službenim novinama Federacije BiH, Oglasni dio, broj 50/22.

Gdje se nalazimo?