Štampa

AKAZ povodom Svjetskog dana higijene ruku: Pravilno pranje ruku je najstariji, najefikasniji i najjeftiniji način za prevenciju širenja infekcija

.

“Higijena ruku doprinosi preveniranju sepse i doprinosi boljoj, sigurnijoj i kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti”...

...jedna je od poruka koju su federalni ministar zdravstva doc.dr. Vjekoslav Mandić, dr. Viktor Olsavszky iz Ureda Svjetske zdravstvene organizacije za BiH i direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) doc.dr. Ahmed Novo zajedno uputili povodom 5. Maja – Svjetskog dana higijene ruku.

Svjetska zdravstvena organizacija ovaj značajan datum u zdravstvu ove je godine obilježila kampanjom pod sloganom „It's in your hands – prevent sepsis in health care“ (U tvojim je rukama – prevenirajte sepsu u zdravstvenoj zaštiti) kojoj se s više od 20.000 ustanova u 179 zemalja svijeta priključio i AKAZ na čiju inicijativu su proteklog mjeseca zdravstvene ustanove širom FBiH bile u znaku ove Kampanje, a predstavnice i predstavnici ministarstava, zavoda i drugih institucija širom FBiH zainteresirali su se za aktivno učešće u Kampanji i u svojim ustanovama istaknuli plakate sa ključnim porukama i fotografirali se s plakatima.

“Veoma je bitno da se Agencija za kvalitet i akreditiranje u zdravstvu uključila u ovu kampanju i animirala ostale da se priključe i dodatno povedu računa o jednoj ovako bitnoj temi, i uključe se u globalnu kampanju Svjetske zdravstvene organizacije. Higijena ruku prevenira brojne infekcije, jako je važna u zdravstvu i nešto je na šta se uvijek trebamo podsjećati i o čemu svi trebaju voditi računa, od djece u vrtiću pa do svih ostalih”, kazao je ministar Mandić koji je od početka podržao učešće AKAZ-a u ovoj globalnoj kampanji.

Zadovoljstvo kampanjom iskazao je i dr. Viktor Olsavszky iz Ureda Svjetske zdravstvene organizacije za BiH.

“Svjetska zdravstvena organizacija pokrenula je globalnu kampanju o važnosti higijene ruku koja je značajna iz mnogo razloga, od prevencije sepse, do prevencije drugih infekcija, ali i kao veoma bitna mjera koja praktično ne zahtijeva nikakve troškove – samo pravilno operete ruke! Higijena ruku je značajna i kod borbe protiv mikroba i sprečavanja izazivanja otpornosti mikroba na antibiotike, jer je pravilna higijena ruku metoda starija od antibiotika na koju mikrobi ne mogu razviti otpornost”, kazao je dr. Viktor Olsavszky iz Ureda Svjetske zdravstvene organizacije za BiH.

Direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo kazao je kako mu je izuzetna čast što se ova Agencija priključila Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji u njihovoj globalnoj kampanji i što je kao lider u FBiH mogla dati svoj doprinos:

“Higijena ruku i prevencija sepse zauzimaju vrlo važno mjesto u našim standardima za sve zdravstvene ustanove na svim nivoima. Želimo da poruke koje su odaslane kroz ovu kampanju budu putokaz zdravstvenim profesionalcima u svim ustanovama u kojima se pruža zdravstvena zaštita i uvjeren sam da će ova kampanja doprinijeti boljoj, sigurnijoj i kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti i naravno zadovoljnijim pacijentima zbog kojih i poduzimamo ove akcije i zbog kojih i postoji zdravstveni sistem”, kazao je doc. dr. Ahmed Novo.

Kroz kampanju je odaslana poruka zdravstvenim radnicima koje se poziva da odvoje 5 ključnih momenata za higijenu ruku, koordinatorima kvaliteta se poručuje da budu šampioni u promoviranju higijene ruku, a poruka zdravstvenim menadžerima je da higijena ruku bude indikator kvaliteta u njihovoj zdravstvenoj ustanovi. Kampanja se obraća i ministarstvima zdravstva koje se poziva da implementiraju Rezoluciju Skupštine SZO o sepsi iz 2017. kao i udruženjima pacijenata koje se poziva da od svog liječnika traže da odvoji pet trenutaka za pranje ruku kako bi se prevenirala sepsa u zdravstvenoj zaštiti.