Štampa

Inicijativa ‘’Klima bez dima’’ na Međunarodnom sajmu gospodarstva Mostar 2019.

.

Posjetitelji Međunarodnog sajma gospodarstva u Mostaru danas su imali priliku vidjeti i kreativnu postavku "Život u dimu", uz poziv da svojim potpisom osnaže napore u promociji zdravih navika i zaštiti svih, a osobito djece, od izloženosti duhanskom dimu.

Postavka je organizirana u okviru inicijative Klima Bez Dima koja ima za cilj podizanje svijesti i pružanje podrške za osiguranje ambijenta bez duhanskog dima na javnim mjestima u cilju zaštite zdravlja stanovništva u BiH.

Ova inicijativa je dio Projekta smanjenja faktora zdravstvenih rizika u BiH, za koji podršku pruža Vlada Švicarske, a implementira ga Svjetska banka u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva, Gradskim upravama, zavodima za javno zdravstvo i drugim domaćim partnerima.

Jedan klik na link bit.ly/klimabezdima je dovoljan da građani daju podršku novim zakonskim rješenjima u oblasti kontrole upotrebe duhana, a cilj predstavnika inicijative je prikupiti 10 000 glasova podrške do 31.05. kada se obilježava Svjetski dan borbe protiv pušenja.

Projekt smanjenja faktora zdravstvenih rizika fokusiran je na četiri faktora rizika: uporaba duhana i duhanskih proizvoda, prekomjerna konzumacija alkohola, loša prehrana i fizička neaktivnost. Cilj projekta je povećanje svijesti i poboljšanje stavova, te ponašanja po pitanju navedenih zdravstvenih riziko faktora, odnosno povećanje znanja i primjena u praksi u svojstvu zaštite zdravlja, osobito u obrazovnim i zdravstvenim ustanovama. Mnoge obrazovne ustanove na području Hercegovačko-neretvanskog kantona već su započele primjenjivati Politiku bez duhanskog dima, a ravnatelji škola pozdravili su Inicijativu.