Štampa

Sastanak na temu unapređenja programa transplantacije u Federaciji BiH

.

U Sarajevu je danas održan sastanak predstavnika zdravstvenih ustanova i institucija u Federaciji BiH na temu unapređenja programa transplantacije u Federaciji BiH.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, tri klinička centra i Kantonalne bolnice Zenica, kao i predstavnik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH.

Na sastanku je podcrtano da su donorski i program transplantacije u Federaciji BiH zakonski u potpunosti uređeni, da su imenovani bolnički koordinatori, kao i transplantacijski timovi, ali da i dalje broj realiziranih donora, odnosno urađenih transplantacija organa ne može odgovoriti potrebama pacijenata.  

U tom kontekstu, razgovaralo se o izazovima sa kojima se zdravstvenih profesionalci, ali i zdravstvene ustanove uključene u program transplantacije susreću u svom radu, prvenstveno u organizacijskom smislu, kao i o mogućim rješenjima za unapređenje programa transplantacije u FBiH.

Također, posebna pažnja tokom sastanka posvećena je i unapređenju modela finansiranja programa transplantacije u Federaciji BiH, te su dogovorene aktivnosti u tom pravcu, a koje snažno podržava i Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.