Štampa

Edukacija psihologa i socijalnih radnika iz centara za mentalno zdravlje

.

Predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva, Asocijacije XY, Medicinskog fakulteta u Zenici i 17 domova zdravlja iz FBiH potpisali su danas ugovore ...

...kojima je formaliziran početak stručnog usavršavanja zdravstvenih saradnika (psihologa i socijalnih radnika) iz centara za mentalno zdravlje za dječiju i adolescentnu psihoterapiju te sistemsku porodičnu terapiju, a u okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini.

Na ovaj način se po prvi put uvodi organiziran oblik stručnog usavršavanja zdravstvenih saradnika za pružanje inovativnih usluga iz oblasti mentalnog zdravlja s ciljem poboljšanja kvaliteta usluga za djecu i adolescente i porodice primjenom modernih tehnika za prevenciju razvoja težih smetnji i njihov oporavak.

Dvogodišnja edukacija za dječiju i adolescentnu psihoterapiju 18 psihologa će se provoditi na Medicinskom fakultetu u Zenici, dok će se edukacija iz sistemske porodične terapije 16 socijalnih radnika provesti u saradnji sa Udruženjem za sistemsku praksu USPIT.

Obzirom na faktore rizika, poput nasilja u porodici, vršnjačkog nasilja, rizičnog ponašanja mladih, te pokazatelja koji govore da oko 50% dugotrajnih mentalnih poremećaja počinje prije 14. godine, a 75% prije 18. godine, unapređenje usluga iz oblasti mentalnog zdravlja za djecu i adolescente  postavlja se kao imperativ. Iz tog razloga, treća faza Projekta mentalnog zdravlja u BiH fokusirana je i na unapređenje usluga mentalnog zdravlja u dječijoj i adolescentnoj dobi i rad sa njihovim porodicama.

S tim u vezi, organizirano i potpisanim ugovorima održivo stručno usavršavanje je sistemski iskorak i osnovni preduvjet za unapređenje usluga mentalnog zdravlja u dječijoj i adolescentnoj dobi.

Projekt mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, koji podržava Vlada Švicarske, implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.