Štampa

Obilježen Svjetski dan mentalnog zdravlja

.

„Prevencija depresije i suicida kod djece školskog uzrasta“ naziv je stručnog predavanja koje je održano danas povodom svečanog obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja s ciljem prevencije i očuvanja mentalnog zdravlja djece i adolescenata.

Predavanje namijenjeno pedagozima i psiholozima školskih obrazovnih ustanova organizirano je u okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji podržava Vlada Švicarske, a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Prisutnim zvanicama i medijima obratio se pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez, direktorica za saradnju Švicarske ambasade u Bosni i Hercegovini Barbara Dätwyler Scheuer i direktorica Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini Dženita Hrelja Hasečić.

„Federalno ministarstvo zdravstva se u okviru reformi u oblasti mentalnog zdravlja posebno fokusiralo na prevenciju, promociju i unapređenje mentalnog zdravlja kod adolescenata, kako kroz stalnu edukaciju psihoterapeuta tako i kroz rad i programe sa školama. Na taj način radimo na prevenciji, ranoj detekciji i intervenciji. U kontekstu prevencije suicida u posljednjem periodu jako mnogo radimo i sarađujemo sa medijima obzirom da je pravilno izvještavanje o suicidu jedna od vrlo bitnih preventivnih mjera“ – kazao je dr. Čerkez.

Direktorica za saradnju Švicarske ambasade u Bosni i Herzegovini Barbara Dätwyler Scheuer rekla je ovom prilikom da „škole mogu učiniti jako mnogo na razbijanju stigme vezano za mentalno zdravlje, tako što će dati informacije i osigurati prostor za mlade ljude da govore o svojim problemima i traže pomoć. Zajednice mogu učiniti mnogo na jačanju socijalnih mreža i podršci svojim članovima. Ali i mediji mogu učiniti mnogo odgovornim izvještavanjem. Svako od nas može pomoći.“

Švicarska putem Projekta mentalnog zdravlja pomaže da se razviju mjere i programi u BiH koji promoviraju mentalno zdravlje. U proteklih 10 godina Švicarska je donirala 17 miliona KM za reformu u oblasti mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini.  

Direktorica Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini Dženita Hrelja Hasečić istaknula je da se Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava svake godine.

-„Taj dan je podsjetnik ali i prilika da skrenemo pažnju javnosti na ono što se u ovoj oblasti radi 365 dana. Saradnja centara za mentalno zdravlje i škola na programu jačanja protektivnih faktora kod adolescenata u školskom okruženju predstavlja savremeni pristup u prevenciji mentalnih oboljenja“ – rekla je Hasečić.

U završnom dijelu jučerašnjeg predavanja mladi Asocijacije XY u saradnji sa CARE Balkans predstavili su sveobuhvatnu naučno-utemeljenu kampanju „Jesi li OK?“ usmjerenu na osnaživanje mladih da budu podrška jedni drugima u očuvanju mentalnog zdravlja.