Štampa

Najava: Diseminacijski događaj o rezultatima zdravstvenog programa EU

.

U zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, 22. oktobra 2019. godine, bit će održan diseminacijski događaj u cilju širenja odabranim ciljnim grupama javnosti informacija o rezultatima Zdravstvenog programa Evropske unije.

Na ovom događaju bit će predstavljene aktivnosti i postignuti rezultati nekoliko projekata iz EU i Bosne i Hercegovine, koji su finansirani iz budžeta drugog i trećeg ciklusa Zdravstvenog programa, kao i drugih programa EU s fokusom na digitalno zdravlje, hronične i rijetke bolesti.

Nakon prezentacija projekata bit će organizirana otvorena diskusija na temu „Digitalno zdravlje  kao instrument za osnaživanje pacijenata i jačanje upravljanja bolestima“ uz učešće eksperata EU.

Diseminacijski događaj organizuje Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Odjeljenjem za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, i uz podršku Evropske komisije – Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (CHAFEA), koja administrira Zdravstveni program EU.

Na diseminacijskom događaju očekuje se učešće više od 100 predstavnika institucija i ustanova iz sektora zdravstva u Bosni i Hercegovini, te gostiju iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Moldavije.

Bosna i Hercegovina pristupila je navedenom programu EU 2017. godine. Institucije iz sektora zdravstva u BiH učestvuju kao partneri u pet zajedničkih akcija i jednom projektu, a u toku je planiranje učešća u još tri zajedničke akcije i jednom projektu u okviru ovog programa.