Štampa

Ponovni javni oglas za izbor člana Stručne komisije FMZ za provjeru ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih uvjeta softverskih rješenja po zahtjevu ponuđača

.

Na osnovu člana 8. stav 1. Pravilnika o definiciji arhitekture zdravstveno-informacionog sistema primarne zdravstvene zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj 82/13), Federalno ministarstvo zdravstva raspisuje:

PONOVNI JAVNI OGLAS ZA IZBOR ČLANA STRUČNE KOMISIJE FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZA PROVJERU ISPUNJENOSTI TEHNIČKIH I FUNKCIONALNIH UVJETA SOFTVERSKIH RJEŠENJA PO ZAHTJEVU PONUĐAČA