Štampa

Usvojen Prijedlog zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje

.

Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 22. sjednici, održanoj 26.05.2021. godine, usvojio Prijedlog zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, čiji je obrađivač Federalno ministarstvo zdravstva. Prijedlog zakona ide u daljnju parlamentarnu proceduru razmatranja i usvajanja od strane Doma naroda Parlamenta FBiH.

 

Prvi cilj Prijedloga zakona je unaprjeđenje i zaštita zdravlja stanovništva od posljedica izloženosti svakom obliku duhanskog dima, smanjenje obolijevanja i smrtnosti od bolesti srca i krvnih sudova i raka kao oboljenja povezanih s pušenjem, kao jednim od vodećih faktora rizika. Ovaj Zakon na prvo mjesto stavlja pravo na zdravlje. Posebno naglašavamo da je Zakon fokusiran na zaštitu zdravlja mladih.
 
Drugi cilj je ispunjavanje međunarodne obveze u smislu usklađivanja s Okvirnom konvencijom o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije koju je BiH ratificirala 2009. godine, kao i djelomična harmonizacija s propisima Europske unije iz ovog područja, posebno Direktivom 2014/40/EU.

Novim Zakonom se, u cilju zaštite i unaprjeđenja zdravlja stanovništva, uređuju mjere za zabranu i ograničenje uporabe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, zabranu njihovog reklamiranja, promocije i sponzoriranja, sprječavanje pristupa maloljetnim osobama tim proizvodima, te osnivanje Federalnog povjerenstva za zaštitu zdravlja stanovništva od duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje.

Što se tiče konkretnih rješenja, predviđena je potpuna zabrana pušenja:
-    u svim zatvorenim javnim prostorima;
-    na svim radnim mjestima;
-    u javnom prijevozu;
-    kao i u privatnim automobilima, ukoliko se u njima nalazi osoba mlađa od 18 godina.

Prijedlog zakona regulira i izuzetke od zabrane pušenja (službe i odjeli za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, u drugim ustanovama koje pružaju psihosocijalnu rehabilitaciju osobama s duševnim smetnjama, u ustanovama za palijativnu njegu, ustanovama za njegu starih osoba, kao i ustanovama namijenjenim za izdržavanje kazne, ako i kada mogu biti uspostavljene posebne prostorije za pušenje odvojene od nepušačke zone; te u zračnim lukama, i to u posebnom prostoru.

Također, predviđena je ograničena prodaja duhana i duhanskih proizvoda u smislu da je zabranjena prodaja maloljetnim osobama, na udaljenosti manjoj od 100 metara od obrazovnih ustanova. Zabranjena je prodaja duhanskih proizvoda koji sadrže ukuse, mirise, vitamine, kofein, taurin, boju i druge aditive.

Novina u ovom Zakonu je što su obuhvaćeni i novi duhanski i drugi proizvodi za pušenje, poput duhana za vodenu lulu, odnosno nargile, kao i elektroničke cigarete. Ograničenja koja se uvode za duhanske proizvode se odnose i na ove proizvode.

Zakon, također, definira i pakiranja i grafička upozorenja na duhanskim proizvodima, te predviđa zabranu svih vrsta reklamiranja duhanskih proizvoda, kao i sponzoriranje događaja i aktivnosti od strane duhanske industrije.

Konzumiranje duhana i duhanskih proizvoda, kao i izlaganje duhanskom dimu ili tzv. pasivno pušenje, znatno doprinose oboljevanju, invalidnosti i prijevremenom umiranju u svim starosnim skupinama, zbog čega je prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti (MKB) pušenje svrstano u bolesti pod šifrom F17.2 kao "sindrom ovisnosti o duhanu".
Naučno su dokazane brojne posljedice upotrebe duhanskih proizvoda koje se sagledavaju kroz efekte na zdravlje pojedinca, stanovništva i zajednice u cjelini.

Proteklih godina rađena su populaciona istraživanja koja su potvrdila da pušenje još uvijek predstavlja najveći pojedinačni faktor rizika po zdravlje odraslog stanovništva.

Podsjećamo i na rezultate Studije o stanju zdravlja odraslog stanovništva u Federaciji BiH koju je proveo Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH u 2012. godini, po kojoj pušenje potvrđuje 44,1% ispitanika od čega 56,3% muškaraca, a 31,6% žena. Prema rezultatima iste Studije, izloženost pasivnom pušenju u kući potvrđuje preko polovine ispitanika u FBiH (54,1%), ispod polovine ispitanika u FBiH (44,4%) navodi izloženost duhanskom dimu od strane drugih pušača na radnom mjestu, a preko polovine ispitanika u FBiH (52,7%) navodi izloženost duhanskom dimu od strane drugih pušača na javnom mjestu.

Podaci najnovijeg istraživanja Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH iz 2019. godine naglašavaju značaj problema pušenja  među djecom i mladima u Federaciji BiH. U istraživanju je učestvovalo 5,484 učenika 8. i 9. razreda osnovne i 1. razred srednje škole (uzrast  13-15 godina). Rezultati istraživanja ukazuju na sljedeće:
-    24.4% školske djece, i to 27.7% dječaka i 21.1% djevojčica trenutno koristi neki duhanski proizvod,
-    24.2% školske djece, i to 27.5% dječaka i 20.8% djevojčica trenutno puši duhanske proizvode,
-    13.8% školske djece, i to 15.8% dječaka i 11.7% djevojčica trenutno puši  cigarete,
-    16.1% školske djece i to 17.7% dječaka i 14.4% djevojčica trenutno koristi  nargilu ili shishu,
-    10.9% učenika/ica, i to 15.9% dječaka, i 5.9% djevojčica trenutno koristi e-cigarete.

Dostupnost duhanskih proizvoda je bila predmetom istraživanja, a podaci su sljedeći:
-    60.0% školske djece koji trenutno puše cigarete, kupuju cigarete u prodavnicama ili kiosku.  
-    81,4% školske djece koji trenutno puše cigarete, nikada nisu odbijeni u kupovini zbog svojih godina.

Po podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, pet vodećih uzroka smrtnosti odraslog stanovništva Federacije BiH u 2019. god. predstavljaju akutni infarkt miokarda, moždani udar, esencijalna hipertenzija, maligna neoplazma bronha i pluća i kronična ishemična oboljenja srca.

Prijedlog zakona je dobio snažnu podršku Svjetske zdravstvene organizacije, Europske delegacije u BiH i Švicarske ambasade.