Štampa

Održan sastanak s predstavnicima Fondacije Fami u okviru projekta jačanja sestrinstva u BiH

.

Slika-FamiPredstavnici Federalnog ministarstva zdravstva održali su radni sastanak sa članovima Fondacije Fami, koja implementira Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes).


Na sastanku se razgovaralo o napretku u implementaciji reforme u oblasti sestrinstva u BiH. Početkom aprila bit će održan još jedan sastanak na kojem će se govoriti o planiranim aktivnostima za ovu godinu. Program reforme podržala je Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).
Opšti cilj ProSes projekta je unapređenje zdravstvenih ishoda u Bosni i Hercegovini povećanjem kvaliteta i efikasnosti usluga medicinskih sestara/tehničara, posebno na nivou primarne zdravstvene zaštite, te poboljšanjem pristupa uslugama medicinskih sestara/tehničara za ugrožene grupe stanovništva.