Štampa

Simpozijum o jačanju zdravstvenog sistema u prevenciji i liječenju mentalnih bolesti

.

dr CInstitut za populaciju i razvoj u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva organizirao je Simpozijum “Zašto nam je važno mentalno zdravlje” za direktore u zdravstvenim ustanovama FBiH.

Cilj Simpozijuma je stavljanje fokusa na značaj aktivnosti zdravstvenog sistema koje se tiču jačanja mentalnog zdravlja, prevencije i liječenja mentalnih bolesti. Projekat mentalnog zdravlja u BiH u okviru kojeg je organizovan Simpozijum, pružio je značajan doprinos reformi u oblasti mentalnog zdravlja i kontinuirano podržavao zdravstvene vlasti u BiH u njihovim naporima da provedu entitetske politike i strategije o mentalnom zdravlju.U toku je izlazna faza Projekta s naglaskom na konsolidaciji rezultata projekta i njihovoj integraciji u zdravstveni sistem.

Pomoćnik federalnog ministara zdravlja Goran Čerkez kazao je da je Simpozijum bio posebno važan zato što se govori o reformi mentalnog zdravlja koja praktično ulazi u finalnu fazu.
- Za pet, šest mjeseci da taj dio završavamo. Uradili smo velike pomake u ovih 12 godina, koliko je reforma trajala, uspostavili smo 44 centra za mentalno zdravlje u FBiH. Ono što je najvažnije, u te centre smo uveli nove usluge - kazao je Čerkez.

Dopredsjedvajući Predstavničkog doma FBiH Mladen Bošković rekao je da je ovaj dio projekta započeo relativno davno.
- Činjenica je da se posljednje dvije, tri godine, u vrijeme pandemije, u BiH dogodio određeni zastoj. Mislim da je vrijeme da ono što smo započeli prije 10-15 godina ponovo stavimo u funkciju. Kao ministar u perodu od 2010. do 2014. u jednoj županiji primijetio sam značaj centara za mentalno zdravlje i volio bih da se centri za mentalno zdravlje u domovima zdravlja stave u potpunu funkciju - kazao je Bošković.

Direktorica Instituta za populaciju i razvoj Emina Osmanagić izjavila je da se punih 12 godina radi na implementaciji projekta, te da je fokus da se uvedu velike promjene u centre za mentalno zdravlje.

Simpozijumu su pisustvovali direktori domova zdravlja u FBiH kao i relevantni predstavnici javnih ustanova i nevladinih organizacija iz oblasti zdravstva.