Štampa

31. maj - Svjetski dan bez duhanskog dima pod sloganom "Duhan: prijetnja našoj okolini"

.

smokingSvjetska zdravstvena organizacija, povodom 31.maja, Svjetskog dana bez duhana, najavljuje globalnu kampanju „Duhan: prijetnja našoj okolini”, koja ima za cilj podizanje svijesti javnosti o uticaju duhana na životnu sredinu – od uzgoja, proizvodnje, distribucije i otpada, čime štetni efekti po okoliš predstavljaju još jedan razlog za prestanak pušenja.

Uzgoj duhana doprinosi krčenju šuma, posebno u zemljama u razvoju. Krčenje šuma za plantaže duhana promoviše degradaciju tla i smanjenje prinosa, odnosno sposobnost zemljišta da podrži rast bilo kojeg drugog usjeva ili vegetacije. Emisijom stakleničkih plinova, duhanska industrija doprinosi klimatskim promjenama i smanjuje otpornost na klimu, rasipajući resurse i oštećujući ekosisteme.Uticaj upotrebe duhana na okoliš stvara nepotreban pritisak na ionako oskudne resurse naše planete i krhke ekosisteme. Ovo je posebno opasno za zemlje u razvoju, jer se tamo događa najveći dio proizvodnje duhana.
Opterećenje životne sredine pada na zemlje koje su najmanje sposobne da se nose sa tim, a profit ostvaruju transnacionalne duhanske kompanije koje se nalaze u zemljama sa višim prihodima.Konzumiranje duhana i duhanskih proizvoda, kao i izlaganje duhanskom dimu ili tzv. pasivno pušenje, znatno doprinose oboljevanju, invalidnosti i prijevremenom umiranju u svim starosnim skupinama, zbog čega je prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti, pušenje svrstano u bolesti pod šifrom F17.2 kao “sindrom ovisnosti o duhanu”. Naučno su dokazane brojne posljedice upotrebe duhanskih proizvoda koje se sagledavaju kroz efekte na zdravlje pojedinca, stanovništva i zajednice u cjelini.

Pušenje među odraslim stanovništvom u Federaciji BiH

Proteklih godina rađena su populaciona istraživanja koja su potvrdila da pušenje još uvijek predstavlja najveći pojedinačni faktor rizika po zdravlje odraslog stanovništva.
Po rezultatima Studije o stanju zdravlja odrasloga stanovništva u Federaciji BiH, koju je proveo Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH u 2012. godini, pušenje potvrđuje 44,1% ispitanika, od čega 56,3% muškaraca, a 31,6% žena. Prema rezultatima iste Studije, izloženost pasivnom pušenju u kući potvrđuje preko polovine ispitanika u FBiH (54,1%), ispod polovine ispitanika u FBiH (44,4%) navodi izloženost duhanskom dimu od strane drugih pušača na radnom mjestu, a preko polovine ispitanika u FBiH (52,7%) navodi izloženost duhanskom dimu od strane drugih pušača na javnom mjestu.
Više o Svjetskom danu bez duhanskog dima možete pronaći na linku Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine