Štampa

Ponovni javni oglas za izbor članova i zamjenika članova Komisije za praćenje zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama FBiH

.

Ponovni javni oglas za izbor članova i zamjenika članova Komisije za praćenje zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je dana 07.09.2022. u Večernjem listu i u Dnevnom avazu.

Objava u Službenim novinama Federacije BiH će biti u petak, dana 09.09.2022. godine, od kojeg se dana računa rok za prijavu.

Ponovni javni oglas ostaje otvoren 21 (dvadeset jedan) dan od dana posljednjeg objavljivanja ovog oglasa.

Integralni tekst Ponovnog javnog oglasa možete preuzeti OVDJE