Štampa

Više od 300 učesnika na završnoj konferenciji druge faze Projekta jačanja sestrinstva u BiH

.

slika sestrinstvoSarajevo je bilo domaćin trodnevne završne konferencije druge faze Projekta jačanja sestrinstva u BiH, koja je okupila više od 300 medicinskih sestara - tehničara, predstavnika resornih ministarstava, rukovodilaca zdravstvenih ustanova i studenata zdravstvene njege.

Projekat finansira Vlada Švicarske, a provode Fondacija fami i Ženevske univerzitetske bolnice, u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, te zdravstvenim i obrazovnim institucijama.

Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez istakao je da se u okviru ovog projekta radilo na jačanju uloge i profesije medicinskih sestara i njihovom boljem prepoznavanju u sistemu.
"U proteklom periodu učinjen je niz koraka u poboljšanju procedura rada medicinskih sestara, podizanju kvaliteta patronaže i sve to na određen način doprinosi razvoju ove struke. Radili smo na jačanju same uloge, profesije medicinskih sestara, kao i na poboljšanju komunikacije i odnosa prema pacijentu“ istakao je Čerkez.

Menadžer Projekta jačanja sestrinstva u BiH Eldin Fišeković zahvalio je Ambasadi Švicarske u BiH, koja više od 10 godina podržava reformske napore entitetskih ministarstva zdravstva usmjerene ka jačanju profesije sestrinstva u BiH.
"Ova konferencija je prilika da se pokažu rezultati projekta i da se čuje glas onih koji u zakonske okvire stavljaju elemente i akte koji će olakšati realizaciju projektnih aktivnosti, ali i cjelokupan sistem pružanja usluga u oblasti sestrinstva podići na zadovoljavajući nivo", istakao je Fišeković.

Siroco Messerli iz Ambasade Švicarske u BiH istakao je da je profesija sestrinstva važan elemenat zdravstvenog sistema od kojeg zavisi njegova uspješnost, kao i kvalitet života svih ljudi u BiH.
„Mislim da smo svi svjesni važnosti dobrog funkcionisanja zdravstvenog i socijalnog sistema, jer je to faktor na osnovu kojeg ljudi odlučuju da li će ostati ili otići iz ove zemlje. Švicarska više od 10 godina podržava Bosnu i Hercegovinu u reformama sistema sestrinstva, te smo uvjereni da je ulaganje u profesiju sestrinstva zapravo ulaganje u razvoj ove zemlje“, dodao je Messerli.

Na trodnevnoj konferenciji predstavljeni su dosadašnji rezultati projekta, te najavljena treća faza projekta.