Štampa

Ponovni javni oglas za izbor članova i zamjenika članova Komisije za praćenje zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama Federacije Bosne i Hercegovine

.

fmz noviPonovni javni oglas za izbor članova i zamjenika članova Komisije za praćenje zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je dana 13.02.2023. godine u Dnevnom avazu i u Večernjem listu, te 15.02.2023. godine u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 11/23.

Ponovni javni oglas ostaje otvoren 14 (četrnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja ovog javnog oglasa.

Integralni tekst Ponovnog javnog oglasa dostupan je na OVDJE