Štampa

Korona virus (2019-nCoV) - Informacije Zavoda za javno zdravstvo FBiH

.

Informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine vezano za Korona virus (2019-nCoV) koji se prvobitno pojavio gradu Vuhan, Kina možete pronaći na ovom LINKU

Štampa

Obrazac finansijskog izvještavanja za korisnike sredstava dijela prihoda od igara na sreću

.

U skladu sa potpisanim ugovorima s korisnicima sredstava kojima su Odlukom o utvrđivanju liste korisnika i raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknade za priređivanje igara na sreću V.broj 1286/2019 od 07.11.2019. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj 84/19) dodijeljena sredstva za realiziranje programa/projekata iz oblasti:

Štampa

Lista korisnika dijela prihoda ostvarenih po temelju naknada za za priređivanje igara na sreću

.

Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06)...