Štampa

Priprema projekta "Unapređenje zdravstvenih sistema u Bosni i Hercegovini"

.

U sklopu  pripreme projekta "Unapređenje zdravstvenih sistema u Bosni i Hercegovini" (Projekt), Federalno ministarstvo zdravstva, kao institucija koja će realizirati Projekt, obezbijedit će potpunu usklađenost realizacije projekta sa ekološkim i društvenim okvirom (Environmental and Social Framework  – ESF) Svjetske banke.

Štampa

Usvojen Prijedlog zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje

.

Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 22. sjednici, održanoj 26.05.2021. godine, usvojio Prijedlog zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, čiji je obrađivač Federalno ministarstvo zdravstva. Prijedlog zakona ide u daljnju parlamentarnu proceduru razmatranja i usvajanja od strane Doma naroda Parlamenta FBiH.

Štampa

Ponovni javni oglas za izbor člana Stručne komisije FMZ za provjeru ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih uvjeta softverskih rješenja po zahtjevu ponuđača

.

Na osnovu člana 8. stav 1. Pravilnika o definiciji arhitekture zdravstveno-informacionog sistema primarne zdravstvene zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj 82/13), Federalno ministarstvo zdravstva raspisuje: