Štampa

Edukacija psihologa i socijalnih radnika iz centara za mentalno zdravlje

.

Predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva, Asocijacije XY, Medicinskog fakulteta u Zenici i 17 domova zdravlja iz FBiH potpisali su danas ugovore ...

Štampa

SKB Mostar isporučen dio opreme u okviru NeurNet projekta

.

Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar danas je u okviru NeurNet projekta isporučen dio opreme neophodan za umrežavanje u jedinstveni sistem sa bolnicama u Hrvatskoj i Crnoj Gori, a s ciljem unapređenja dostupnosti te efikasnijeg i kvalitetnijeg tretmana pacijenata s farmakorezistentnom epilepsijom i uznapredovalom fazom Parkinsonove bolesti.

Štampa

Lista preporučenih mjera koje se provode u uvjetima ekstremno visokih temperatura

.

Zbog ekstremno visokih temperatura koje su zahvatile teritorij Federacije BiH...