Štampa

Dodjela certifikata iz zdravstvenog menadžmenta

.

dodjela certifikata iz zdravstvenog menadmenta

U amfiteatru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu danas je održana svečana dodjela certifikata za timove obiteljske medicine koji su prošli petodnevnu edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta.

Članovima 45 timova obiteljske medicine s područja Sarajevskog, Bosanskopodrinjskog i Srednjebosanskog kantona koji su u prvom ciklusu prošli ovu obuku certifikate su uručili federalni ministar zdravstva prim. dr Safet Omerović i dekan Medicinskog fakulteta u Sarajevu prof. dr Bakir Mehić.

Edukacija iz zdravstvenog menadžmenta se odvija u sklopu Projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) koji implementira Federalno ministarstvo zdravstva u suradnji sa kantonalnim ministarstvima zdravstva.

„Jednokratne inicijative nemaju dugotrajan efekt. Da bismo postigli održivost zdravstvene reforme i osigurali implementaciju potrebnih promjena, nužna je koordinirana aktivnost svih sudionika koji omogućuju funkcioniranje zdravstvenog sistema.

Nadamo se da će zdravstveni profesionalci znanja stečena u održanim nastavnim ciklusima primjenjivati u svakodnevnom radu. Nadamo se da će certifikat koji danas uručujemo biti podsjetnik na dane učenja, stjecanja novih iskustava i prijatelja" - kazao je na današnjoj svečanosti ministar Omerović.

HSEP jača primarnu zdravstvenu zaštitu, kroz razvoj porodične medicine u svim domovima zdravlja i ambulantama u Federaciji BiH. Pored renoviranja ambulanti, opremanja namještajem i medicinskom opremom, HSEP uključuje i opremanje edukativnih centara porodične medicine, obuku timova porodične medicine iz oblasti porodične medicine i menadžmenta promjena, te edukaciju direktora domova zdravlja u smislu jačanja upravljačkih vještina, kao i niz dodatnih aktivnosti koje unapređuju sistem zdravstvene zaštite i omogućuju bolju uslugu građanima.