Štampa

Investicija u mentalno zdravlje stanovništva, a posebno mladih ljudi, investicija je u razvoj zemlje

.

“Mladi i mentalno zdravlje u svijetu koji se mijenja” ovogodišnji je slogan Svjetskog dana mentalnog zdravlja pod kojim je Federalno ministarstvo zdravstva, u saradnji sa Projektom mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini tradicionalno obilježilo 10. oktobar.

Štampa

TAIEX radionica na temu doniranja i transplantacije organa

.

Više od 50 zdravstvenih profesionalaca iz cijele Bosne i Hercegovine, uključenih u program transplantacije organa, okupilo se danas u Sarajevu na radionici koju je u okviru TAIEX programa Europske komisije organiziralo Federalno ministarstvo zdravstva.

Štampa

Odluka o raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po temelju naknada za priređivanje igara na sreću

.

Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06)...