Štampa

Utvrđene standardne operativne procedure za medicinske sestre/tehničare u Federaciji Bosne i Hercegovine

.

Predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva i Ambasade Švicarske u BiH uručili su danas predstavnicima domova zdravlja u Federaciji Bosne i Hercegovine prvi priručnik o standardnim operativnim procedurama za medicinske sestre/tehničare na nivou primarne zdravstvene zaštite.

Štampa

Obavještenje proizvođačima lijekova i njihovim zastupnicima – revizija listi lijekova u FBiH za 2017.

.

Obavještavamo proizvođače lijekova i njihove zastupnike da je do 13.11.2017. godine na protokol Federalnog ministarstva zdravstva potrebno dostaviti dokumentaciju...

Štampa

Najava centralne javne rasprave o Nacrtu zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom

.

Vlada Federacije BiH je na 96. sjednici održanoj 23.03.2017. godine utvrdila i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine uputila Nacrt zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom, radi razmatranja i usvajanja.