Štampa

Informacije o imunizaciji

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa svojim nadležnostima, između ostalog, planira i vrši centralnu distribuciju vakcina, nadzire i evaluira provođenje obaveznih imunizacija.

Na ovom LINKU sa službene stranice Zavoda za javno zdravstvo FBiH se može pronaći veliki broj informacija vezanih za imunizaciju, kao što su:
- kalendar imunizacije
- najčešća pitanja i odgovori
- dokumenti o stavovoima Svjetske zdravstvene organizacije vezano za imunizaciju
- stručne tekstove
- itd.