Štampa

Ljudski resursi

Istraživanje je sprovedeno u sklopu projekta “Politika primarne zdravstvene zašite na Balkanu” koji finansira Kanadska agencija za međnarodni razvoj, a implementiraju Kanadsko drušvo za međnarodno zdravlje i Queen’s univerzitet. 

Istraživanje je sprovedeno u sklopu projekta “Politika primarne zdravstvene zašite na Balkanu” koji finansira Kanadska agencija za međnarodni razvoj, a implementiraju Kanadsko drušvo za međnarodno zdravlje i Queen’s univerzitet.

Značajnu podršku su dali i kantonalni zavodi za javno zdravstvo, fondovi zdravstvenog osiguranja kao i zdravstvene i druge ustanove u FBIH.

Svjesni da loše planiranje može rezultirati uzaludnim ulaganjima u ljude i nedovoljnim brojem odgovarajućih zdravstvenih radnika koji bi odgovorili najvažnijim zdravstvenim potrebama, Federalno ministarstvo zdravstva je prihvatilo zahtjevan zadatak identifikovanja postojećih podataka kao i podataka koji su potrebni za bolje planiranje zdravstvenih kadrova jer kreatori zdravstvene politike i pružaoci zdravstvenih usluga često potcjenjuju kompleksnost planiranja ljudskih resursa u zdravstvu.

 Ljudski resursi u zdravstvenom sektoru (1,23 MB)

 Istraživanje o zdravstvenim radnicima u PZZ u FBiH (593 KB)

 Ljudski resursi u zdravstvenom sektoru FBiH Sažetak (1,05 MB)

 Prilog Tabele (1,54 MB)