Štampa

Priručnik za trening i edukaciju zdravstvenih radnika za postupanje u slučajevima nasilja u porodici/obitelji

Ovaj priručnik je namijenjen svim zdravstvenim radnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji se u svom radu susreću sa žrtvama nasilja u porodici. Izrada ovog priručnika predviđena je Strateškim planom za prevenciju nasilja u porodici za Federaciju Bosne i Hercegovine – 2009–2010 („Službene novine Federacije BiH“, broj 75/08).


 Priručnik za trening i edukaciju zdravstvenih radnika za postupanje u slučajevima nasilja u porodici/obitelji (725 KB)