Štampa

Strateški plan za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u FBiH 2013-2017.

Na 75. sjednici, koja je održana 11.3.2013. godine Federalna vlada usvojila je Strateški plan za unapređenje ranog rasta i razvoja djece (RRRD) u Federaciji BiH za period od 2013. do 2017. godine.

Ciljevi Strategije su unapređenje međusektorskog pristupa u oblasti RRRD-a, kao i usluga za trudnice, roditelje/staratelje i djecu do tri godine starosti, s naglaskom na pravilan rast i razvoj, te adekvatnu pomoć djeci s poteškoćama i poremećajima u razvoju. Zadaci su i adekvatnija priprema djece za školu, kao i unapređenje zdravlja, prevencija, ponašanja i napredovanja školske djece.

 Strateški plan za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u FBiH 2013-2017. (452 KB)