Štampa

Strategija o rijetkim bolestima FBIH 2014-2020

Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada FBiH je na 120. sjednici, održanoj 19.06.2014. godine dala saglasnost na Strategiju o rijetkim bolestima Federacije Bosne i Hercegovine (2014-2020. godina), koja je izrađena uz podršku Ureda Evropske komisije za BiH.

 Strategija o rijetkim bolestima FBiH 2014-2020 (544 KB)