Štampa

Politika za unapređenje ishrane djece u FBiH

Na 72. sjednici održanoj 24. januara 2013. godine Vlada Federacije BiH je, ne prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, usvojila Politiku za unapređenje ishrane djece u FBiH. Riječ je o dokumentu nastalom kao rezultat rada stručnjaka iz sektora zdravstva, uz stručnu potporu UNICEF-a u BiH i Svjetske zdravstvene organizacije, a koji predstavlja ključni okvir za izradu strategije i akcionih planova i programa za unapređenje stanja uhranjenosti i ishrane djece u Federaciji BiH. Politika definira kao prioritetne pravce djelovanja podizanje javne svijesti, osiguranje dostupnih i kvalitetnih usluga i informacija, provedbu integriranih programa, edukaciju, sigurno i zdravo snabdijevanje hranom, te unapređenje sistema praćenja i evaluacije.

Politika za unapređenje ishrane djece u FBiH (104 KB)


Štampa

Politika i Strategija za zaštitu i unaprjeđenje mentalnog zdravlja u Federaciji BiH (2012-2020.)

Na 46. sjednici održanoj 19. aprila 2012. godine Vlada FBiH prihvatila je Prijedlog politike i strategije za zaštitu i unaprjeđenje mentalnog zdravlja u Federaciji BiH za period 2012.-2020. godina. Strategijom se utvrđuju pravci djelovanja koji će osigurati uspostavljanje sistema za promociju mentalnog zdravlja, prevenciju mentalnih poremećaja, rano otkrivanje i djelovanje, psihosocijalnu rehabilitaciju i oporavak, te redukciju stigme i diskriminacije.


Politika i Strategija za unaprjeđenje i zaštitu mentalnog zdravlja u FBiH (213 KB)

Štampa

Strategija za prevenciju, tretman i kontrolu malignih neoplazmi u FBiH 2012-2020

 

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je na 10. sjednici održanoj 28.03.2012. godine usvojio Prijedlog Strategije za prevenciju, tretman i kontrolu malignih neoplazmi u Federaciji BiH 2012-2020. godina.

Strategija za prevenciju, tretman i kontrolu malignih neoplazmi predstavlja kontinuitet postojećih zdravstvenih strategija koje dopunjuje i objedinjuje i predstavlja instrument za mobilizaciju svih relevantnih činilaca društva u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja stanovnika FBiH. 

U cilju implementacije Strategije za prevenciju, tretman i kontrolu malignih neoplazmi u Federaciji Bosne i Herecovine 2012-2020. godina,  imenovana je Stručna koordinaciona komisija za kontrolu malignih neoplazmi u Federaciji BiH u sastavu:

 

Prim.dr. Davor Pehar direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH- predsjednik;
Doc.dr. Munevera Bećarević-Medicinski faklultet Tuzla,UKCTuzla- član;
Mr.sc.dr. Zoran Karlović, SKB Mostar - član;
Doc.dr. Inga Marjanović, SKB Mostar - član;
Almira Hurić, dipl.ecc, Zavod zdravstvenog osiguranja TK - član;
Mr. Dragana Galić, Federalno ministarstvo zdravstva - član;
Dr.ph.sc. Edisa Trumić, Federalno ministarstvo zdravstva - član;
Mr.ph.spec. Sanja Čustović, Federalno ministarstvo zdravstva - član;
Prim.dr. Sead Karakaš, direktor Zavoda za javno zdravstvo SBK- član;
Prim.dr. Zdenko Klarić, spec, Dom zdravlja Mostar- član;
Doc.dr. Semir Bešlija, KCU Sarajevo- član;
Mr.sci.dr. Adnan Delibegović, UKCTuzla-član;
Prim.dr. Davorka Matković, OBS "Prim. Dr Abdulah Nakaš"Sarajevo-član.

 


Strategija za prevenciju, tretman i kontolu malignih neoplazmi u FBiH (458 KB)

 

Štampa

Akcioni plan za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga u Federaciji Bosne i Hercegovine 2012-2013

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 33. sjednici, održanoj 18. januara 2012. godine usvojila je Akcioni plan za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga u Federaciji BiH 2012-2013. godine.

Naime, u cilju provođenja Jedinstvene konvencije o opojnim drogama iz 1961., dopunjene i izmijenjene Protokolom iz 1972. o izmjenama i dopunama Jedinstvene konvencije o opojnim drogama iz 1961., Konvencije o psihotropnim materijama iz 1971. i Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nezakonitog prometa opojnim drogama i psihotropnim materijama iz 1998., Parlamentarna Skupština Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: „PSBiH”) usvojila je u februaru 2006. godine “Zakon o sprječavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini” (u daljem tekstu: Akcioni plan ) ("Službeni glasnik BiH", broj 8/06).