Novosti

 • Javni poziv za finansiranje projekata i programa iz dijela sredstava od igara na sreću

  Federalno ministarstvo zdravstva objavilo je dana 04.03.2017.godine (subota) u Večernjem listu, i dana 05.03.2017. (nedjelja) u Dnevnom avazu „Javni poziv za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću“...

  Opširnije
 • Potpisan Kolektivni ugovor za područje zdravstva u tri kantona

  U prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva danas je potpisan Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i uposlenika u području zdravstva na teritoriji FBiH između Neovisnog strukovnog sindikata djelatnika uposlenih u zdravstvu FBiH, s jedne strane, i kantonalnih ministara zdravstva u vladama Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog kantona i Bosansko-podrinjskog kantona, s druge strane.

  Opširnije
 • ProSes: Nastavni plan i program za edukaciju mentora kliničkih vještina

  Na sastanku održanom 27. siječnja u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu radna grupa formirana u okviru Projekta jačanja sestrinstva u BiH (ProSes) utvrdila je finalni dokument nastavnog plana i programa za edukaciju mentora kliničkih vještina.

  Opširnije

Izdvojeno


lijekova1

Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva 2014.

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, kao nadležna institucija, objavio je Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva i zdravstvenoj zaštiti u Federaciji Bosne i Hercegovine 2014. godine.

Izvještaj

Strateški plan razvoja zdravstva 2008 - 2018

“Strateški plan za reformu zdravstvenog sistema” daje strateški pristup i ciljeve reforme zdravstvenog sistema za FBiH, za period 2008.-2018.

Opširnije