Kabinet ministra

Goran Čerkez

Pomoćnik ministra za međunarodnu suranju i kordinaciju razvoja strategija

Gdje se nalazimo?