Štampa

Javni poziv za finansiranje projekata i programa iz dijela sredstava od igara na sreću

.

Federalno ministarstvo zdravstva objavilo je dana 04.03.2017.godine (subota) u Večernjem listu, i dana 05.03.2017. (nedjelja) u Dnevnom avazu „Javni poziv za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću“...

Štampa

Potpisan Kolektivni ugovor za područje zdravstva u tri kantona

.

U prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva danas je potpisan Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i uposlenika u području zdravstva na teritoriji FBiH između Neovisnog strukovnog sindikata djelatnika uposlenih u zdravstvu FBiH, s jedne strane, i kantonalnih ministara zdravstva u vladama Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog kantona i Bosansko-podrinjskog kantona, s druge strane.

Štampa

ProSes: Nastavni plan i program za edukaciju mentora kliničkih vještina

.

Na sastanku održanom 27. siječnja u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu radna grupa formirana u okviru Projekta jačanja sestrinstva u BiH (ProSes) utvrdila je finalni dokument nastavnog plana i programa za edukaciju mentora kliničkih vještina.