Štampa

37. Plenarni sastanak Zdravstvene mreže Jugoistočne Europe

.

U Sarajevu je danas otvoren dvodnevni 37. Plenarni sastanak Zdravstvene mreže Jugoistočne Europe (SEEHN), kojem prisustvuju predstavnici devet zemalja članica, ali i brojnih partnera Mreže, uključujući Svjetsku zdravstvenu organizaciju (SZO).

Štampa

Nastavljaju se pregovori o Kolektivnom ugovoru

.

U prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva u Sarajevu danas su nastavljeni pregovori o postupku usaglašavanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije BiH sa Zakonom o radu FBiH.

Štampa

Počeli pregovori o usaglašavanju Kolektivnog ugovora za oblast zdravstva na području FBiH

.

U prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva u Sarajevu danas su počeli pregovori o postupku usuglašavanja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i uposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije BiH sa Zakonom o radu FBiH.