Štampa

Obrazac za federalne zavode, kliničke centre i kantonalna ministarstva zdravstva

.

Sukladno aktu koji je od strane Federalnog ministarstva zdravstva upućen 30.01.2017. godine Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Zavodu za javno zdravstvo FBiH, Zavodu za transfuzijsku mediicnu FBiH, kliničkim centrima u FBiH i kantonalnim ministarstvima zdravstva...

Štampa

Obavještenje proizvođačima lijekova i njihovim zastupnicima - revizija liste lijekova fonda solidarnosti za 2016.

.

Obavještavamo proizvođače lijekova i njihove zastupnike da je do 16.01.2017. godine na protokol Federalnog ministarstva zdravstva...

Štampa

Priopćenje za javnost povodom početka pregovora o Kolektivnom ugovoru sa Savezom strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH

.

Povodom javnih istupa predstavnika Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH, a u svezi s početkom pregovora o Kolektivnom o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika - doktora medicine i  stomatologije u području zdravstva na teritoriju FBiH (u daljnjem tekstu: Sindikat) ističemo sljedeće: