Štampa

Promovirana brošura "AKAZ - Kultura kvaliteta"

.

U Sarajevu je promovirana brošura “AKAZ – Kultura kvaliteta” u izdanju Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ).

Štampa

Održana centralna javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja

.

U velikoj sali Parlamenta Federacije BiH danas je održana završna sesija javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjena o dopunama zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja.

Štampa

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja

.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, koji je od strane Vlade Federacije BiH upućen u parlamentarnu proceduru na razmatranje, i to po skraćenom postupku, razmatran je i usvojen od oba doma Parlamenta Federacije BiH, ali u formi nacrta.