Štampa

WHO: Pobijedimo duhan zbog zdravlja, prosperiteta, okoliša i razvoja zemlje

.

30. maj 2017 - Ženeva: Akcije za iskorjenjivanje upotrebe duhanskih proizvoda mogu pomoći zemljama da spriječe milione ljudi da obole i umiru od bolesti uzrokovanih duhanom, da se bore protiv siromaštva i, prema jedinstvenom izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), da smanje velike degradacije životne sredine.

Štampa

Promovirana brošura "AKAZ - Kultura kvaliteta"

.

U Sarajevu je promovirana brošura “AKAZ – Kultura kvaliteta” u izdanju Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ).

Štampa

Održana centralna javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja

.

U velikoj sali Parlamenta Federacije BiH danas je održana završna sesija javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjena o dopunama zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja.