Štampa

Potpisan Kolektivni ugovor za područje zdravstva u tri kantona

.

U prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva danas je potpisan Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i uposlenika u području zdravstva na teritoriji FBiH između Neovisnog strukovnog sindikata djelatnika uposlenih u zdravstvu FBiH, s jedne strane, i kantonalnih ministara zdravstva u vladama Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog kantona i Bosansko-podrinjskog kantona, s druge strane.

Štampa

ProSes: Nastavni plan i program za edukaciju mentora kliničkih vještina

.

Na sastanku održanom 27. siječnja u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu radna grupa formirana u okviru Projekta jačanja sestrinstva u BiH (ProSes) utvrdila je finalni dokument nastavnog plana i programa za edukaciju mentora kliničkih vještina.

Štampa

Obrazac za federalne zavode, kliničke centre i kantonalna ministarstva zdravstva

.

Sukladno aktu koji je od strane Federalnog ministarstva zdravstva upućen 30.01.2017. godine Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Zavodu za javno zdravstvo FBiH, Zavodu za transfuzijsku mediicnu FBiH, kliničkim centrima u FBiH i kantonalnim ministarstvima zdravstva...