Štampa

Obavještenje proizvođačima lijekova i njihovim zastupnicima – revizija listi lijekova u FBiH za 2017.

.

Obavještavamo proizvođače lijekova i njihove zastupnike da je do 13.11.2017. godine na protokol Federalnog ministarstva zdravstva potrebno dostaviti dokumentaciju...

Štampa

Najava centralne javne rasprave o Nacrtu zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom

.

Vlada Federacije BiH je na 96. sjednici održanoj 23.03.2017. godine utvrdila i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine uputila Nacrt zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom, radi razmatranja i usvajanja.

Štampa

Odluka o raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

.

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06)...