Štampa

JAVNI OGLAS ZA IZBOR ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA KOMISIJE ZA PRAĆENJE ZAŠTITE PRAVA OSOBA SA DUŠEVNIM SMETNJAMA FEDERACIJE BIH

08.07.2022. godine

Na osnovu člana 5. Pravilnika o izboru, organizaciji i radu Komisije za praćenje zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 44/13), Federalno ministarstvo zdravstva raspisuje

Gdje se nalazimo?