Štampa

Potpisan Protokol o saradnji u području transplantacijske medicine sa Ministarstvom zdravstva Republike Hrvatske

.

Ministar zdravstva Republike Hrvatske Milan Kujundžić i federalni ministar zdravstva Vjeskoslav Mandić potpisali su danas u Zagrebu Protokol između dva ministarstva o suradnji u području transplantacijske medicine.

 

Ovim protokolom omogućava se saradnja na obostrano zadovoljstvo i dobrobit građana koja, između ostalog, obuhvata poticanje održivog razvoja transplantacijskog programa u Federaciji BiH pružanjem tehničke podrške i prijenosom znanja i iskustva od strane Republike Hrvatske koja je jedna od vodećih svjetskih zemalja u području transplantacijske medicine.

Cilj sklapanja ovog Protokola je promicanje primjene najviših etičkih načela i stručnih standarda te savremenih organizacijskih, pravnih i drugih rješenja u području darivanja i presađivanja ljudskih organa.

Saradnja se temelji na načelima solidarnosti i reciprociteta, na obostranu dobrobit građana FBiH i Hrvatske (Eurotransplanta).

Načelo solidarnosti ostvaruje se omogućavanjem dostupnosti darovanih organa u Republici Hrvatskoj posebno vulnerabilnoj grupi pacijenta iz FBiH, dok se načelo reciprociteta ostvaruje balansom darovanih i primljenih organa između državljana FBiH i državljana RH, odnosno Eurotransplanta.

Time će se ostvariti obostrana dobrobit, budući da će se omogućiti transplantacija visoko urgentnih primatelja iz FBiH kojima je indicirana transplantacija jetre i srca u Hrvatskoj, a istovremeno darovani, a neiskorišteni organi iz FBiH svoje bi primatelje pronašli u Hrvatskoj ili jednoj od zemalja Eurotransplanta.