Štampa

Posjeta delegacije Ministarstva zdravlja Republike Kirgistan

.

Delegacija Ministarstva zdravlja Republike Kirgistan koja boravi u BiH posjetila je danas Federalno ministarstvo zdravstva gdje je sa predstavnicima Ministarstva razgovarala o aktualnim temama vezanim za reforme u sektoru zdravstva.

Predstavnike zdravstvenog sistema Republike Kirgistan zanimala su iskustva i dobre prakse vezane za reforme zdravstva koje se provode u Federaciji BiH s posebnim fokusom na primarnu zdravstvenu zaštitu, uspostavu centara za fizikalnu rehabilitaciju i centara za mentalno zdravlje u zajednici, kao i unapređenje kompetencija medicinskih sestara/tehničara i redefiniranje njihove uloge u timovima porodične medicine na nivou primarne zdravstvene zaštite.   

Posjeta je organizirana u saradnji sa Fondacijom Fami koja implementira Projekat jačanja sestrinstva u BiH (ProSes), te Ambasadom Švicarske u BiH.