Štampa

Investicija u mentalno zdravlje stanovništva, a posebno mladih ljudi, investicija je u razvoj zemlje

.

“Mladi i mentalno zdravlje u svijetu koji se mijenja” ovogodišnji je slogan Svjetskog dana mentalnog zdravlja pod kojim je Federalno ministarstvo zdravstva, u saradnji sa Projektom mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini tradicionalno obilježilo 10. oktobar.

Događaj je počeo simboličnom šetnjom od Centra za mentalno zdravlja Ilidža do hotela Hills, a učešće je uzeo veliki broj mladih ljudi, predstavnika zdravstvenog sektora, udruženja korisnika usluga mentalnog zdravlja te javnog i nevladinog sektora.

Prema riječima pomoćnika federalnog ministra zdravstva dr. Gorana Čerkeza, zdravstveni sistem je uspostavio mrežu centara za mentalno zdravlje koji, između ostalog, kroz savjetovanje, terapije ili druge vidove podrške mogu pružiti podršku djeci, adolescentima i njihovim obiteljima, a sve sa ciljem bolje prilagodbe modernim vremenima i izazovima koje sa sobom nosi okruženje.   

“Mladi danas žive u jednom drugom svijetu u odnosu na njihove roditelje. Tranzicija i promjene nisu dale dovoljno vremena za prilagodbu na novo okruženje, tako da mnoge stvari koje bi trebale biti pomoć i podrška u svakodnevnom životu, mogu predstavljati faktor rizika za njihovo mentalno zdravlje. To se možda najbolje ogleda u razvoju digitalne tehnologije i upotrebe interneta, gdje umjesto da nam tehnologije predstavljaju podršku u svakodnevnom radu, one mogu biti i izvor stresa, a ponekad i ovisnost”, kazao je Čerkez.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije polovina svih mentalnih bolesti počinje u tinejdžerskoj dobi, ali većina slučajeva ne bude na vrijeme otkrivena i tretirana. Mentalni poremećaji čine 16% globalnog tereta bolesti i povreda kod ljudi uzrasta između 10 i 19 godina. Globalno, depresija je jedan od vodećih uzroka bolesti i invaliditeta među adolescentima, a samoubistvo je drugi vodeći uzrok smrti među mladima od 15 do 29 godina. Posljedice neotkrivenih i netretiranih adolescentnih mentalnih zdravstvenih problema protežu se u zrelost, što ugrožava fizičko i mentalno zdravlje i ograničava mogućnosti da vode ispunjen život kao odrasli.

Kako je kazala direktorica Asocijacije XY Emina Osmanagić, Projekat mentalnog zdravlja će se u narednom periodu fokusirati na mentalno zdravlje mladih kroz nekoliko projektnih aktivnosti namijenjenih ovoj populacionoj grupi.

“Aktivnosti uključuju dodatnu edukaciju osoblja iz centara za mentalno zdravlje iz oblasti dječije i adolescentne psihijatrije, postdiplomske studije iz oblasti dječije i adolescentne psihoterapije te provođenje preventivnih programa namjenjenih mladima. Ovi programi se odnose na povećanje blagostanja adolescenata kroz jačanje protektivnih faktora u školskom okruženju, prevenciju kockarske ovisnosti i interaktivni preventivni program sa socijalno-emocionalnim pristupom ”Zbog tebe - zbog nas” koji će biti implementirani u saradnji sa školama, centrima za mentalno zdravlje, Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH i Institutom za javno zdravlje Republike Srpske”, kazala je Osmanagić.

Barbara Dätwyler Scheuer, direktorica za saradnju pri Ambasadi Švicarske u Bosni i Hercegovini, istakla je zadovoljstvo dosadašnjim rezultatima koji su postignuti na Projektu mentalnog zdravlja. “Uvjerena sam da je investicija u mentalno zdravlje stanovništva, a posebno mladih ljudi, investicija u razvoj zemlje. Upravo iz ovog razloga, Švicarska već osam godina podržava unapređenje usluga zaštite mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini”, navela je Dätwyler Scheuer.  

U okviru programa obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja, prikazan je film o mentalnom zdravlju mladih “F41 i ja” čiju režiju potpisuje Studentski klub IPI Akademija Tuzla, a u večernjim satima bit će prikazana predstava “Iza zatvorenih vrata” u izvedbi Dramske sekcije Druge gimnazije Sarajevo, koja se fokusira na aktuelne probleme današnjice, sa naglaskom na one koji se pronalaze najviše među adolescentima - anoreksija, bulimija, anksioznost, depresija.

Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini podržava Vlada Švicarske, a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.