Štampa

Isporučena suvremena EEG oprema SKB-u Mostar, Općoj bolnici Nova Bila i UKC-u Tuzla

.

U ovom tjednu isporučeni su suvremeni EEG uređaji s pripadajućom opremom za uspostavu video EEG monitoringa Klinici za neurologiju, kao i Odjelu za neuropedijatriju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, zatim Općoj bolnici „Dr. Fra Mato Nikolić“ u Novoj Bili te Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla.

Navedena oprema nabavljena je u okviru Projekta NeurNet „Mreža za zbrinjavanje bolesnika sa farmakorezistentnom epilepsijom i uznapredovalom fazom Parkinsonove bolesti“. Radi se o prekograničnom projektu sufinanciranom od strane Europske komisije u okviru Interreg IPA CBC Croatia -  Bosnia and Herzegovina – Montenegro.

Prilikom uručenja opreme Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, federalni ministar zdravstva doc. dr. Vjekoslav Mandić je kazao da je isporukom opreme zaokružen jedan proces u okviru NeurNet projekta, ali i otvoreno novo poglavlje u pružanju zdravstvenih usluga pacijentima u Federaciji BiH.

- Isporuka EEG uređaja, uz već isporučene radne stanice i softwer u okviru NeurNet projekta sada predstavlja jedinstvenu cjelinu, koja će vrlo brzo biti informatički povezana i umrežena s bolnicama u Hrvatskoj, Crnoj Gori, kao i sa bolnicama koje sudjeluju u projektu na području Federacije Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući ovoj suvremenoj opremi unaprijedit će se dijagnostika i tretman pacijenata sa farmakorezistentnom epilepsijom i uznapredovalom fazom Parkinsonove bolesti, ali i izravno umrežavanje sa referentnim centrom u Zagrebu zbog čega pacijenti iz Federacije BiH više neće morati ići u susjedne zemlje nego će ovu uslugu moći dobiti u Federaciji BiH – kazao je ministar Mandić.