Štampa

Ponovni javni oglas za izbor i nominiranje predstavnika Federacije BiH u Upravnom vijeću Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla

.

fmz za webPonovni javni oglas za upražnjene pozicije u Upravnom vijeću Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla objavljen je dana 21.11.2022. godine u Dnevnom avazu i u Večernjem listu, te 23.11.2022. godine u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 93/22.

Ponovni javni oglas ostaje otvoren 14 (četrnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja ovog oglasa, do 08.12.2022. godine.

Integralni tekst Ponovnog javnog oglasa dostupan je na OVDJE