Štampa

Ponovni javni oglas za izbor članova i zamjenika članova Komisije za praćenje zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama Federacije Bosne i Hercegovine

.

fmz noviPonovni javni oglas za izbor članova i zamjenika članova Komisije za praćenje zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je dana 13.02.2023. godine u Dnevnom avazu i u Večernjem listu, te 15.02.2023. godine u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 11/23.

Štampa

Ponovni javni oglas za izbor i nominiranje predstavnika Federacije BiH u Upravnom vijeću Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla

.

fmz za webPonovni javni oglas za upražnjene pozicije u Upravnom vijeću Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla objavljen je dana 21.11.2022. godine u Dnevnom avazu i u Večernjem listu, te 23.11.2022. godine u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 93/22.

Štampa

Lista korisnika dijela prihoda ostvarenih po temelju naknada za priređivanje igara na sreću

.

fmz noviNa temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06)...