Štampa

Recommendation for travellers (Novel Coronavirus 2019-nCoV)

.

Recommendation for travellers (Novel Coronavirus 2019-nCoV) - LINK  

Štampa

Korona virus (2019-nCoV) - Informacije Zavoda za javno zdravstvo FBiH

.

Informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine vezano za Korona virus (2019-nCoV) koji se prvobitno pojavio gradu Vuhan, Kina možete pronaći na ovom LINKU

Štampa

Obrazac finansijskog izvještavanja za korisnike sredstava dijela prihoda od igara na sreću

.

U skladu sa potpisanim ugovorima s korisnicima sredstava kojima su Odlukom o utvrđivanju liste korisnika i raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknade za priređivanje igara na sreću V.broj 1286/2019 od 07.11.2019. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj 84/19) dodijeljena sredstva za realiziranje programa/projekata iz oblasti: