Štampa

Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva 2013. godine

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, kao nadležna institucija, objavio je Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva i zdravstvenoj zaštiti u Federaciji Bosne i Hercegovine 2012. godine.

 IZVJEŠTAJ (3,4 MB)

Štampa

Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva 2012. godine

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, kao nadležna institucija, objavio je Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva i zdravstvenoj zaštiti u Federaciji Bosne i Hercegovine 2012. godine.

IZVJEŠTAJ (13,5 MB)

Štampa

Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva 2011. godine

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, kao nadležna institucija, objavio je Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva i zdravstvenoj zaštiti u Federaciji Bosne i Hercegovine 2011. godine.

IZVJEŠTAJ (1,7 MB)

Štampa

Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva 2010.

Monitoring zdravstvenog stanja stanovništva i organizacije zdravstvene zaštite ima ključnu ulogu u planiranju, programiranju i evaluaciji intervencija ne samo unutar zdravstvenog sektora, nego i mehanizmima suradnje sa drugim relevatnim sektorima i ustanovama po pitanjima bitnim za zdravlje.

 Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva 2010. (1,73 MB)