Štampa

Održana obuka za korištenje defibrilatora na aerodromima u Mostaru i Sarajevu

.

U ponedjeljak 19.09. u prostorijama Zračne luke u Mostaru, te utorak 20.09.2016. godine, u prostorijama Međunarodnog aerodroma Sarajevo, održana je obuka za korištenje defibrilatora koji će se koristiti u slučaju potrebe za hitnim intervencijama u Zračnoj luci Mostar te Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

Nabavu defibrilatora je izvršilo Federalno ministarstvo zdravstva u okviru projekta “Jadranski model održive mobilnosti u oblasti zdravstvene zaštite” koji se realizira u sklopu IPA programa prekogranične suradnje 2007-2013.

Radi se o potpuno modernom uređaju kakav se nalazi u uporabi na nekim od najvećih i najmodernijih svjetskih zračnih luka. Defibrilator “corpuls 3” koristi najmodernije bežične tehnologije za prijenos, pohranu i pregled širokog spektra kardio podataka pacijenata, te će osigurati kvalitetnije i učinkovitije medicinske usluge za sve posjetioce Međunarodnog aerodroma Sarajevo i Zračne luke Mostar.