Štampa

Seksualno i reproduktivno zdravlje

Štampa

Etičko izvještavanje o mentalnom zdravlju

Dokument „Etičko izvještavanje o mentalnom zdravlju“ namijenjen je prvenstveno predstavnicima medija i zdravstvenim profesionalcima. Dokument je izrađen u okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, koji podržava Vlada Švicarske, a provodi Asocijacija XY u partnerstvu s Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

hrvatski jezik (2,12 MB)

bosanski jezik (2,15 MB)

srpski jezik (692 KB)

Štampa

Vodić za pacijente "Hitna medicinska pomoć i prva pomoć"

Vodič za pacijente "Hitna medicinska pomoć i prva pomoć" pripremljen u je u saradnji Federalnog ministarstva zdravstva i Udruženja za razvoj društva "Kap". 

Cilj ovog edukativnog vodiča jeste da se građanima na jednostavan način, uključujući praktična uputstva/upute omogući pristup informacijama o hitnim slučajevima, kao i onima koji nemaju karakter urgentnosti. Vodič možete preuzeti ovdje: 

 bosanski jezik(3 MB)

 hrvatski jezik(3 MB)

 Audio vodić - Hitna pomoć (27 MB)

 

Štampa

Smjernice za zdravu ishranu djece uzrasta do tri godine


Izrada „Smjernica za zdravu ishranu djece uzrasta do tri godine“ inicirana je od strane Federalnog ministarstva zdravstva i slijedi kontinuitet prethodno donesenih i usvojenih dokumenata u oblasti ranog dječijeg rasta i razvoja.

Ove Smjernice namijenjene su svim relevantnim pojedincima i institucijama koji se bave ishranom djece; roditeljima, zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim profesionalcima, odgojno obrazovnim ustanovama i njihovim profesionalcima, osobama koje pripremaju hranu i svim drugim koji se brinu o ishrani dojenčadi i djece.

Uz predstavnike Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i UNICEF ureda u Bosni i Hercegovini, u izradi Smjernica za zdravu ishranu djece do tri godine učestvovali su i eminentni stručnjaci Pedijatrijske klinike KCU Sarajevo, kao i primarne pedijatrijske zaštite.

Također, ovaj dokument predstavlja još jedan od rezultata uspješne saradnje ministarstva i UNICEF ureda u BiH.

SMJERNICE ZA ZDRAVU ISHRANU DJECE UZRASTA DO TRI GODINE (8,2 MB) 

Štampa

Publikacija "Mi mijenjamo sistem zdravstva"

 

Publikacija "Mi mijenjamo sistem zdravstva" priređena je u okviru Projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) koji je usmjeren ka jačanju primarne zdravstvene zaštite kroz razvoj porodične medicine i u njoj su navedeni rezultati HSEP projekta u periodu 2006-2010. godine.