Štampa

Registar firmi koje imaju rješenje Federalnog ministarstva zdravstva za obavljenje DDD poslova u FBiH

.

Temeljem Pravilnika o uvjetima glede stručne spreme uposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, gospodarska društva odnosno fizičke osobe - obrtnici za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/16), Federalno ministarstvo zdravstva je sljedećim firmama izdalo rješenja:

 REGISTAR (276 KB)

NAPOMENA: Registar je posljednji put ažuriran 08.11.2022. godine.


 

 Kako registrirati DDD djelatnost (244 KB)


 

 Pravilnik o uvjetima glede stručne spreme uposlenika,tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, gospodarska društva odnosno fizičke osobe – obrtnici za obavljanje dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije ("Službene novine FBiH", br. 30/16) (588 KB)

 Pravilnik o načinu obavljanja obvezne dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije ("Službene novine FBiH", br. 30/16) (264 KB)