Štampa

Stručni ispiti - datumi polaganja

 

ZBOG MJERA KOJE SE PROVODE U CILJU SPRJEČAVANJA ŠIRENJA KORONAVIRUSA, UPUTE O NAČINU ODRŽAVANJA STRUČNIH ISPITA MOŽETE PRONAĆI OVDJE

 

Nakon u cjelosti od šest mjeseci obavljenog pripravničkog staža, prijave za polaganje stručnog ispita potrebno je poslati na adresu Federalnog ministarstva zdravstva: Titova 9, 71000 Sarajevo. Rješenje o odobrenju polaganja stručnog ispita, kao i poziv za pristupanje stručnom ispitu kandidati će dobiti pismenim putem. U skladu s Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika („Službene novine Federacije BiH“, br. 99/21 i 12/22) uredno dokumentiranim zahtjevom za polaganje stručnog ispita se smatra:

-Zahtjev kandidata sa adresom i brojem telefona;

-Prijava zdravstvene ustanove u kojoj je obavljen pripravnički staž (Preuzmi);

-Ovjerena kopija diplome. Ukoliko je diploma stečena izvan BiH, ovjerena kopija nostrifikacije diplome;

-Zaključena i ovjerena pripravnička knjižica.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA  ZDRAVSTVENE DJELATNIKE KOJI SU STRUČNU PRAKSU OBAVILI U OKVIRU STUDIJA:

-    Zahtjev kandidata za polaganje stručnog ispita;

-    Ovjerena kopija diplome;

-     Potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi  u okviru studija izdatu od strane fakulteta na kojem je kadidat stekao svoje stručno zvanje.


DOKTORI STOMATOLOGIJE

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

--- godine s početkom u --- sati.

Informacije o rasporedu rokova za polaganje stručnog ispita možete dobiti na broj telefona 033 212-595.


DIPLOMIRANI SANITARNI INŽINJERI

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

---godine s početkom --- sati.

Informacije o rasporedu rokova za polaganje stručnog ispita možete dobiti na broj telefona 033 218-589.


DIPLOMIRANI INŽINJERI MEDICINSKE RADIOLOGIJE

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana: 

--- godine s početkom u --- sati.

Informacije o rasporedu rokova za polaganje stručnog ispita možete dobiti na broj telefona 033 226-635, lokal 232.


DIPLOMIRANI INŽINJERI MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

--- godine s početkom u --- sati.

Informacije o rasporedu rokova za polaganje stručnog ispita možete dobiti na broj telefona 033 212-595.


MAGISTRI FARMACIJE

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

--- godine s početkom u --- sati.

Informacije o rasporedu rokova za polaganje stručnog ispita možete dobiti na broj telefona 033 226-635.


DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEUTI

--- godine s početkom u --- sati.

Informacije o rasporedu rokova za polaganje stručnog ispita možete dobiti na broj telefona 033 210-114.


DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARI

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

--- godine s početkom u --- sati.

Informacije o rasporedu rokova za polaganje stručnog ispita možete dobiti na broj telefona 033 207-272.


PRVOSTUPNICI PRIMALJSTVA

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

--- godine s početkom u --- sati.

Informacije o rasporedu rokova za polaganje stručnog ispita možete dobiti na broj telefona 033 212-595.


DOKTORI MEDICINE

Osobni zahtjev kandidata za ustanove u kojima je staž obavljen u tijeku studija

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

--- godine s početkom u --- sati.

Informacije o rasporedu rokova za polaganje stručnog ispita možete dobiti na broj telefona 033 226-635.


STRUČNI ISPIT ZA INŽINJERE MEDICINSKE BIOKEMIJE 

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

---  godine sa početkom u --- sati.

Informacije o rasporedu rokova za polaganje stručnog ispita možete dobiti na broj telefona 033 207-272.


STRUČNI ISPIT ZA FARMACEUTSKE INSPEKTORE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

--- godine sa početkom u --- sati.

Više o polaganju stručnog ispita za farmaceutskog inspektora možete pronaći OVDJE

Informacije o rasporedu rokova za polaganje stručnog ispita možete dobiti na broj telefona 033 226-635.


 

Štampa

Uputstvo za polaganje stručnih ispita

U Federalnom ministarstvu zdravstva stručni ispit polažu sljedeći profili:

- doktori medicine
- doktori stomatologije
- magistri farmacije
- diplomirane medicinske sestre
- diplomirani inžinjeri medicinsko – laboratorijske dijagnostike
- diplomirani inžinjeri medicinske radiologije
- diplomirani sanitarni inžinjeri
- diplomirani fizioterapeuti
- inžinjeri medicinske biokemije
- prvostupnice primaljstva

Prijave za polaganje stručnog ispita dostavljaju se putem pošte Federalnom ministarstvu zdravstva, ulica M. Tita br.9. Dodatne informacije možete dobiti radnim danima od 9 do 11 sati na broj telefona 033 207-272.

Neophodna dokumentacija za polaganja stručnog ispita koja se mora dostaviti kod ovog organa je:

- Uredno popunjena prijava koju popunjava zdravstvena ustanova koja je pripravnika primila na staž. (obrazac prijave sastavni dio Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika, "Službene novine Federacije BiH" br. 99/21 i 12/22),
- Uredno popunjena i zaključena pripravnička knjižica,
- Ovjerena kopija diplome, a ukoliko je diploma stečena izvan BiH ovjerena kopija nostrifikacije diplome
- Osobni zahtjev kandidata (obavezno naznačiti adresu i broj telefona),
- Osobe koje su mijenjale prezime obavezno dostaviti vjenčani ili rodni list.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA  ZDRAVSTVENE DJELATNIKE KOJI SU STRUČNU PRAKSU OBAVILI U OKVIRU STUDIJA:

- Zahtjev kandidata za polaganje stručnog ispita;
- Ovjerena kopija diplome;
- Potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi u okviru studija izdatu od strane fakulteta na kojem je kadidat stekao svoje stručno zvanje.

Troškovi polaganja stručnog ispita iznose 300.00 KM. Navedeni iznos se uplaćuje na dep.račun: 1020500000106698, šifra vrste prihoda 722613, budžetski korisnik 2001001, općina 077, poziv na broj: 2000160900.

Štampa

Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika

Štampa

Ispitna pitanja i cjeline

DOKTORI MEDICINE

ISPITNA PITANJA

DOKTORI STOMATOLOGIJE

1. PEDODONCIJA I ORTODONCIJA
2. PRIMARNA STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I URGENTNA MEDICINA
3. STOMATOLOŠKA PROTETIKA, ORALNA KIRURGIJA
4. LIJEČENJE BOLESTI ZUBA, LIJEČENJE BOLESTI USTA I PARODONCIJA
5. PRAVNI DIO (Ustav BiH, Ustav Federacije BiH, propisi iz oblasti zdravstva, propisi iz radnog odnosa i PIO)

DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE

1. ZDRAVSTVENA NJEGA INTERNISTIČKIH PACIJENATA (17KB)

2. ZDRAVSTVENA NJEGA INFEKTOLOŠKIH PACIJENATA (14 KB);

    HITNA MEDICINSKA POMOĆ (14KB)
3. ZDRAVSTVENA NJEGA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (16KB)

4.  ZDRAVSTVENA NJEGA KIRURŠKIH I ONKOLOŠKIH PACIJENATA (88 KB)

5.  SOCIJALNA MEDICINA SA ORGANIZACIJOM i EKONOMIKOM ZDRAVSTVA (104KB)

6. PRAVNI DIO (Ustav BiH, Ustav Federacije BiH, propisi iz oblasti zdravstva, propisi iz radnog odnosa i PIO)

DIPLOMIRANI INŽINJERI MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

1. BAKTERIOLOGIJA, PARAZITOLOGIJA I VIRUSOLOGIJA (80 KB)
2. BIOHEMIJA (182 KB); HEMATOLOGIJA
3. DOBRA LABORATORIJSKA PRAKSA, MEDICINSKA INFORMATIKA SA STATISTIKOM I OBRADA LABORATORIJSKIH PODATAKA
4.  HITNA MEDICINSKA POMOĆ, JAVNO ZDRAVSTVO (120 KB)
5. PRAVNI DIO (Ustav BiH, Ustav FBiH, propisi iz oblasti zdravstva, propisi iz oblasti radnog odnosa i PIO)

DIPLOMIRANI INŽINJERI MEDICINSKE RADIOLOGIJE

1. DIGITALNE I KLASIČNE METODE RADIODIJAGNOSTIKE
2. RADIODIJAGNOSTIKA / pitanja iz dijela oblasti radiodijagnostika a koja se odnose na nuklearnu medicinu
3. RADIOTERAPIJA
4. ZAŠTITA OD ZRAČENJA
5. PRAVNI DIO (Ustav BiH, Ustav FBiH, propisi iz oblasti zdravstva, propisi iz oblasti radnog odnosa i PIO)

DIPLOMIRANI SANITARNI INŽINJERI

1. STRUČNA ISPITNA PITANJA (50 KB)
2. PRAVNI DIO (Ustav BiH, Ustav Federacije BiH, propisi iz oblasti zdravstva, propisi iz radnog odnosa i PIO)

DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEUTI

1.  KINEZITERAPIJA (65 KB)
2. FIZIKALNA TERAPIJA (12 KB)
3. MANUALNA MASAŽA (25 KB)
4. JAVNO ZDRAVSTVO, HITNA MEDICINSKA POMOĆ
5. PRAVNI DIO (Ustav BiH, Ustav Federacije BiH, propisi iz oblasti zdravstva, propisi iz radnog odnosa i PIO) (22 KB)

MAGISTRI FARMACIJE

 Ispitna pitanja (93,0 KB)

Pravni dio (23 KB)

Štampa

Stručni ispiti za farmaceutske inspektore

Kandidat za polaganje stručnog ispita za farmaceutskog inspektora podnosi prijavu Federalnom ministarstvu zdravstva (Titova 9, 71 000 Sarajevo. Uz navedenu prijavu prilaže: 

  • ovjerenu fotokopiju diplome;
  • ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu;
  • dokaz o radnom iskustvu u struci;
  • ovjerena fotokopija uvjerenja o državljanstvu;
  • dokaz o uplati naknade za polaganje stručnog ispita.


Troškovi polaganja stručnog ispita za farmaceutskog inspektora iznose 1.000,00 KM. Navedeni iznos se uplaćuje na dep.račun: 1020500000106698, šifra vrste prihoda 722613, budžetski korisnik 2001001, općina 077, poziv na broj: 2000160900.

Pravilnik o stručnom ispitu za farmaceutskog inspektora ("Službene novine FBiH", br. 95/14) (1,06 MB)