Štampa

Stručni ispiti - datumi polaganja

 

ZBOG MJERA KOJE SE PROVODE U CILJU SPRJEČAVANJA ŠIRENJA KORONAVIRUSA, UPUTE O NAČINU ODRŽAVANJA STRUČNIH ISPITA MOŽETE PRONAĆI OVDJE

 

Nakon u cjelosti od šest mjeseci obavljenog pripravničkog staža, prijave za polaganje stručnog ispita potrebno je poslati na adresu Federalnog ministarstva zdravstva: Titova 9, 71000 Sarajevo. Rješenje o odobrenju polaganja stručnog ispita, kao i poziv za pristupanje stručnom ispitu kandidati će dobiti pismenim putem. U skladu s Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/11, 10/11, 41/11, 81/12 i 58/15 ) uredno dokumentiranim zahtjevom za polaganje stručnog ispita se smatra:

-Zahtjev kandidata sa adresom i brojem telefona;

-Prijava zdravstvene ustanove u kojoj je obavljen pripravnički staž;

-Ovjerena kopija diplome. Ukoliko je diploma stečena izvan BiH, ovjerena kopija nostrifikacije diplome;

-Zaključena i ovjerena pripravnička knjižica.DOKTORI STOMATOLOGIJE

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

--- godine s početkom u --- sati.

Informacije o rasporedu rokova za polaganje stručnog ispita možete dobiti na broj telefona 033 212-595.


DIPLOMIRANI SANITARNI INŽINJERI

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

16.12.2021. godine s početkom u 16 sati.

Informacije o rasporedu rokova za polaganje stručnog ispita možete dobiti na broj telefona 033 218-589.


DIPLOMIRANI INŽINJERI MEDICINSKE RADIOLOGIJE

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana: 

--- godine s početkom u --- sati.

Informacije o rasporedu rokova za polaganje stručnog ispita možete dobiti na broj telefona 033 226-635, lokal 232.


DIPLOMIRANI INŽINJERI MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

--- godine s početkom u --- sati.

Informacije o rasporedu rokova za polaganje stručnog ispita možete dobiti na broj telefona 033 212-595.


MAGISTRI FARMACIJE

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

23.11.2021., 06.12.2021. godine s početkom u 16 sati.

Informacije o rasporedu rokova za polaganje stručnog ispita možete dobiti na broj telefona 033 226-635.


DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEUTI

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

--- godine s početkom u --- sati.

Informacije o rasporedu rokova za polaganje stručnog ispita možete dobiti na broj telefona 033 210-114.


DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARI

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

16.11.2021. godine s početkom u 16 sati.

Informacije o rasporedu rokova za polaganje stručnog ispita možete dobiti na broj telefona 033 207-272.


PRVOSTUPNICI PRIMALJSTVA

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

--- godine s početkom u --- sati.

Informacije o rasporedu rokova za polaganje stručnog ispita možete dobiti na broj telefona 033 212-595.


DOKTORI MEDICINE

Osobni zahtjev kandidata za ustanove u kojima je staž obavljen u tijeku studija

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

22.11.2021., 20.12.2021., 21.01.2022. godine s početkom u 16 sati.

Informacije o rasporedu rokova za polaganje stručnog ispita možete dobiti na broj telefona 033 203-592.


STRUČNI ISPIT ZA INŽINJERE MEDICINSKE BIOKEMIJE 

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

---  sa početkom u --- sati.

Informacije o rasporedu rokova za polaganje stručnog ispita možete dobiti na broj telefona 033 207-272.


STRUČNI ISPIT ZA FARMACEUTSKE INSPEKTORE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

--- godine sa početkom u --- sati.

Više o polaganju stručnog ispita za farmaceutskog inspektora možete pronaći OVDJE

Informacije o rasporedu rokova za polaganje stručnog ispita možete dobiti na broj telefona 033 226-635.