Štampa

Politika za unapređenje ishrane djece u FBiH

Na 72. sjednici održanoj 24. januara 2013. godine Vlada Federacije BiH je, ne prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, usvojila Politiku za unapređenje ishrane djece u FBiH. Riječ je o dokumentu nastalom kao rezultat rada stručnjaka iz sektora zdravstva, uz stručnu potporu UNICEF-a u BiH i Svjetske zdravstvene organizacije, a koji predstavlja ključni okvir za izradu strategije i akcionih planova i programa za unapređenje stanja uhranjenosti i ishrane djece u Federaciji BiH. Politika definira kao prioritetne pravce djelovanja podizanje javne svijesti, osiguranje dostupnih i kvalitetnih usluga i informacija, provedbu integriranih programa, edukaciju, sigurno i zdravo snabdijevanje hranom, te unapređenje sistema praćenja i evaluacije.

Politika za unapređenje ishrane djece u FBiH (104 KB)